Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη απεργίαςΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)
Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr
Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982
              ΑΡΙ                                                                                                    Αθήνα 9/1/2018

Προκήρυξη  24ωρης απεργίας
Προς:
Σ.Φ.Ε.Ε.
Π.Ε.Φ.
Π.Σ.Φ.
Ο.Σ.Φ.Ε.
Π.Φ.Σ.
Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εργασίας
Σωματεία του κλάδου

Η Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε. κηρύσσει 24ωρη απεργία την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 από τις 00:01 – 24:00.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ